ИЗПОЛЗВАНЕ НА  HOTLINKS В ARCHICAD

Научете повече за това и много друго на нашите MASTER CLASS курсове

КАКВО Е HOTLINK

HOTLINK в ARCHICAD  се основава на свързването на външни файлове в един проект. Това ни дава възможност да се разработват и съхраняват части на главния проектен файл (наречен host file) в отделен външен файл, наречен Hotlink файл източник, или просто HotLink. Когато промени биват направени в hotlink файлът, то те биват отразени във ВСИЧКИ КОПИЯ на HotLink в главния файл.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА HOTLINK

Множество проекти често съдържат няколко повтарящи се копия на едно и също съдържание – голям брой еднакви стаи на сгради като хотели или офиси, еднакви апартаменти или цели етажи в жилищни сгради, модулни фасадни стени или облцовки и мн.други  са класически примери.

КАК ДА НАПРАВИМ HOTLINK

Нека да вземем за пример една многократно повтаряща се хотелска стая в сграда на хотел. Ако запазим разпределението на  тази хотелска стая като HOTLINK и го поставим в главният файл многократно, всички промени, които правим в HOTLINK файлът на стаята, ще бъдат отразени и в главния файл.

За целта просто направете селекция на елементите които искате да станат на HOTLINK и File>External Content>Save Selection as Module..

За да поставите запазеният HOTLINK в главният файл  просто изберете File>External Content>Place Module.. и селектирайте запазеният файл:

Освен това, ние можем да използваме един и същ HotLink в множество проекти, което може да се превърне в ефективен метод за повторно използване на усилията и знанията вложени в създаването му. Понякога е полезно да се мисли за HotLink като съхранение на единици на знанието.

HOTLINK ПРАКТИКА

Потребителите често сидентифицират елементи като Hotlink, ако те са част от функционална група или се повтаря често. Използването на Hotlinks следва да рационализира или подобри някои аспекти на работния поток на проекта, а не да го усложни.

Ето някои типични примери за използване на Hotlink:

 • представлява повторяеми части на модела,

 • документиране на проектни варианти,

 • изолиране на функционална част от модела,

 • осигуряване на връзка с данни, идващи от други източници на информация (напр.инжинерни специалности)

 • представлява ограждащи елементи за строителството на даден проект (ядро сграда, фасада)

 • представлява цели сгради в градоустройствени проучвания

 • ограничава достъпа до определени елементи на проекта

Повторяеми части са най-добре разбираемите методи , макар и нови причини за използване на HotLink да се появяват в големи проекти поради необходимостта от по-сложни изисквания.

Например, една  операционна стая в болница представлява пакет от информация, която се определя от съвет на болничните мениджъри и лекари. Тази информация може да бъде най-добре приложена към един проект като HotLink, тъй като Вие може да искате да съхранявате бележките от срещите, които са довели до окончателното решение за дизайн в същата папка. Може също така да искате да ограничите достъпа или да ограничите нежеланите промени в тази конкретна част от цялостния модел.

Модели, произхождащи от различни дисциплини (в IFC формат) често се поставят директно в ArchiCAD модела под формата на HotLink, тъй като тези данни често се променят или обновяват.

Тези примери са дадени за да се подчертае стойността на HotLinks, но списъкът може да бъде продължен.

HOTLINK ТЕХНИКИ

Жонглирането на променливите в размера, сложността и изполнението на проекта, както и състава на екипа, работещ по проекта едва ли е проста задача, дори за по-опитни HotLink ползватели. В най-общи линии основните WORFLOWS се свеждат до следните:

 1. Обикновен метод

 1. Метод с “Инвентарен файл“

 1. Метод на т.н. „Айсберг файл”

Научете повече за това и много друго на нашите MASTER CLASS курсове

ОБИКНОВЕН МЕТОД

Отделните части на ARCHICAD моделът са разделени и след това тези части са hotlinked в главният файл. Тези части са обикновено сами по себе си са завършени, като цяла фасада, крило на сграда или дори един цял градски квартал.

Предимства

Това е най-лесния процес за HOTLINK. Той се използва многоцелево, макар че той е препоръчителен, когато броят на модулите не е висок.

Недостатъци

Управлението на  Attributes (Pen sets, Complex profiles, Composites и т.н.) може да бъде трудно.

Управление на наименуването и актуализацията на HOTLINK е предизвикателство, ако има голям брой HOTLINKS. Тогава е добра идея да се използва предварително дефинирани шаблони, за да се избегнат многократните, противоречащи си атрибути.

МЕТОД С “ИНВЕНТАРЕН ФАЙЛ“

„Инвентарен файл“ се използва, за да се систематизират части на по-голяма структура. Той използва етажната система на ArchiCAD като организационен филтър както и Publisher Sets за опростяване на Hotlink системата. Обикновено „Инвентарния файл“ може да има много етажи, затова е важно да се създаде структура, която да назоват етажите според нашите проектни намерения.

Поставяме съдържанието на всеки отделен HOTLINK модул на отделен етаж. Понякога можем да оставим един или два празни етажа между отделните HOTLINKS за проектни варианти, въпреки че новите проектни варианти често просто се добавят към горната част на “сградата”, а ние поддържаме отделна таблица или документ, за да отрази на кой етаж конкретен елемент може да се намери в „Инвентарния файл“.

Този WORKFLOW е фаворит за болници, но жилищни или офис сгради също могат да се възползват от този метод, особено когато съдържанието се използва повторно в множество проекти.

В илюстрацията по-долу още една стъпка е добавена към работния процес – файл за сглобяване. По този начин техниката на „Инвентарния файл“ става още по-мощен инструмент. При този метод сглобяваме отделни части в по-сложни HOTLINK  модули (т.н. EMBEDDED HOTLINKS), които после поставяме в главния файл. Можем да направим няколко групи от един и същ набор от части, което прави лесно да се разработят различни варианти на дизайна.

Този WORKFLOW е фаворит за болници, но жилищни или офис сгради също могат да се възползват от този метод, особено когато съдържанието се използва повторно в множество проекти.

В илюстрацията по-долу още една стъпка е добавена към работния процес – файл за сглобяване. По този начин техниката на „Инвентарния файл“ става още по-мощен инструмент. При този метод сглобяваме отделни части в по-сложни HOTLINK  модули (т.н. EMBEDDED HOTLINKS), които после поставяме в главния файл. Можем да направим няколко групи от един и същ набор от части, което прави лесно да се разработят различни варианти на дизайна.

Предимства

 • управлението на на Attributes (Pen sets, Complex profiles, Composites и т.н.)  е централизирано в този „Инвентарния файл“
 • Знанието, което е в основата на комплексния проект също е централизирано.
 • Същият „Инвентарен файл“може да се използва в множество проекти.
 • Обикновено се използва за болници.

Недостатъци

Необходимо е предварително планиране на етажната структура, тъй като вмъкване на нови етажи в съществуващата структура на „Инвентарния файл“ променя името на изходните HotLinks. Това би наложило да свържем наново всички HOTLINK файл линкове в главния файл и ще усложни вече съществуващите Publisher Set пътеки.

Наборът от етажи обикновено е насочен към определена проектна цел  (разпределение на апартамен, дизайн на баня, видове душ кабини и т.н.), което означава, че може да се наложи да се нуждаем от празни етажи за неочаквани бъдещи промени в проекта или както споменахме по-горе,  трябва да се документира етажната структура в таблица.

МЕТОД НА Т.Н. „АЙСБЕРГ ФАЙЛ”

Главният модел е само върхът на айсберга. Източниците на HOTLINKS са буквално под повърхността върху негативни етажи. Не е необичайно да има стотици негативни етажи, когато използвате тази техника.

Визуланата проследимост тук е лесна, тъй като за разлика от методите  „Инвентарен файл“ и Обикновен метод, не е нужно да работим в празен вакуум, но можем да използваме функцията ” TRACE REFERENCE ” за показване на колони, строителни граници, асансьорни шахти / ядро, на практика всички елементи от модела.

Предимства

 • Лесен за използване с ” TRACE REFERENCE “.
 • Управлението на всички Attributes е в един файл.
 • Обикновено се използва за високи сгради.

Недостатъци

Трудно е да се разработи логична и последователна негативна етажна структура, поради същите причини, които споменахме в техниката за „Инвентарен файл“

За да генерирате необходимите изгледи, спесификации и сметки трябва да филтрирате настройките с подходящия набор от етажи.

Както е показано на схемата по-долу, можем да групираме редици негативни етажи в смислени единици. Така например можем да сглобим варианти за конкретен етаж, или функционални елементи, използвани в различни етажи

HOTLINKS  често се свързват с още един отрицателен етаж, само за да се състави по-сложна структура. Дори и най-сложните единици могат да имат няколко версии, вижте изображението по-долу:

Научете повече за това и много друго на нашите MASTER CLASS курсове