ARCHICAD ОБУЧЕНИЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ДИРЕКТНО ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС

Ние Ви помагаме да оптимизирайте работния процес като разработваме Вашите фирмени BIM и графични стандарти в ARCHICAD!

BIMdesigned провежда цялостни корпоративни обучения и внедряване на BIM и Archicad работни процеси директно във Вашият офис, както и разработване на ТЕМПЛЕЙТ ФАЙЛ и офис стандарти, съобразени с Вашите изисквания и работна организация. Ние сме единственият сертифициран ARCHICAD trainer в България, използващ, изпитани техники за построяване и управление на ARCHICAD проекти по разработени от GRAPHISOFT програма и материали и използвани от най-големите световни студиа технологии.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШИЯТ ЕКИП:

 • Индивидуална обучителна програма на базата на предаврителен анализ и запознаване на организацията на работа, като се идентифицират критичните точки. Тя е изцяло съобразено както с работното време така и със специфичните нужди и изисквания на всяка компания.

 • Разработване на Ваш фирмен ARCHICAD Темплей файл с работна структура и организация, съобразена с Българската строителна практика, основаващ се на разработеният от нас БЪЛГАРСКИ ТЕМПЛЕЙТ.

 • Повишаване на нивото на уменият на екипа за по-малко от месец, чрез активното включване на участниците по време на презентацията на подбраните теории, модели и техники – всеки участник работи от собствената си работна станция и задава въпроси и търси решения на конкретни проблеми от неговата ежедневна практика.

 • Организиране на работния процес чрез дефинране на BIM протоколи, графични и работни стандарти на компанията – систематизиране на различните стандарти (графични и работни, добри практики, примерни чертежи-шаблони и др.) и оформяне в компилиран документ.

 • Внедряване на BIM Server и Teamwork колективна и свързана работа на екипа

 • Практическа помощ и поддръжка след приключване на обучението

ВЪЗПОЛЗВАТЕ ЛИ СЕ ОТ ПЪЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ARCHICAD?

Ако Вие сте архитекти в малко, но бързо развиващо се студио, което работи на ARCHICAD, вероятно не можете да отделяте достатъчно време за разработване на подробен BIM модел или да настройвате и тествате различни подходи , тъй като отговряте за още 100 неща – дизайн, срещи с клиенти, посещения на обекти, счетоводство и т.н. Чувствате, че нямате достатъчно познания в областта на Building Information Modelling (BIM) а и не вярвате че инвестирането на пари и време в това ще ви донесат повече клиенти и приходи. При Вас всичко се случва „в движение“ и всякакви нововъведения биха нарушили и объркали работната Ви практика.

Повечето от Вас, притиснати от срокове, вероятно изграждате „донякъде” своя ARCHICAD 3D модел, достатъчно колкото за една семпла презентация и след това „гръмвате“ в 2D линии и щриховки всички разрези и фасади и ги „дочертавате“ тъй като смятате, че чертежите в  ARCHICAD изглеждат грозно, виждат се много повече линии отколкото трябва и т.н. Количествените сметки правите „на ръка“, защото се страхувате, че генерираните количества от модела не са верни, което Ви отнема време, лесно пропускате количества и проверката е почти невъзможна. След цялото това трудоемко начинание (3D модел+2D чертежи+таблици за количествени сметки и спецификации) вие сте на 90% готови с чертежите си, но както винаги пристигат „изненадващи“ промени от възложителя или инженерните специалности и УЖАС, отново трябва да минете през всички стъпки като ръчно   обновите 3D модел+2D чертежи+таблици за количествени сметки и спецификации, което Ви губи огромно количество време и неминуемо води до грешки в чертежите и количествата.

Чудите се как бихте могли да избегнете този ужасен повтарящ се сцнарии и да уползотворите пълният капацитет на ARCHICAD, както сте виждали по различни реклами и видеа и както много от конкурентните стуиа вече правят. Опитвали сте с различни онлайн курсове, гледали сте tutorials, чели сте статии, сваляли сте различни ARCHICAD Templates, но нищо от тях не ви върши работа, защото повечето са разработени спрямо чуждестранни стандарти и начини на работа, техниките са сложни и трудноразбираеми и изискват време и предварителна подготовка, информацията е силно фрагментирана и не предоставя цялостно решение на проблемите ви.

КАК ОБИКНОВЕНО ПРОТИЧА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯТА:

ПЪРВА СТЪПКА: СРЕЩА И АНАЛИЗ

 • На първо място ще опознаем Вас и екипът Ви и ще анализираме начинът Ви на работа, резултатите, добрите практики и ще идентифицираме местата, които имат нужда от подобрение.

 • Ще анализираме работният процес и графичната идентичност на фирамта чрез анализ на типов проект.

 • Ще обсъдим целите и визията Ви и ще поготвим целенасочено предложение за план за внедряване на BIM (BIM Implementaion Plan), в което ще опишем какъв, според нас, е най-добрият начин за имплементация на BIM и ARCHICAD във Вашият офис

ВТОРА СТЪПКА: ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

Групово практическо занимание и демонстрация на различни техники при работа с ArchiCad, с график съобразено с нивото и натовареността на Вашият екип и съдържание съгласно изготвения за Вас BIM Implementaion Plan. Част от темите, които можем да обсъдим: 

 • Ниво на детайл при 3D / параметрично моделиране –създаване на т.н. „чеклист“
 • 3D презентация – техники за генериране на 3D схеми за по-атрактивна презентация, директно в ARCHICAD
 • Работа със Stair tool и Railing tool
 • Работа с hotlink файлове – кога се използват hotlink файлове
 • обмен на DWG файлове – стратегии и транслатори
 • обмен на IFC модели – начин на построяване на арх.модел, класифициране и филтриране на елементите, импортиране и одит на IFC моделите на специалностите
 • одит и проверка на модела
 • настройки и генериране на количествени сметки и спецификации директно от ARCHICAD
 • създаване, оформяне на таблица „под/стени/таван“ , графична репрезентация
 • Спесификация дограма – оформяне
 • Количествени сметки строителни материали (напр. бетон, тухли и др.)

ТРЕТА СТЪПКА: ДЕФИНРАНЕ НА BIM ПРОТОКОЛИ И ГРАФИЧНИ И РАБОТНИ СТАНДАРТИ НА КОМПАНИЯТА КОМПИЛИРАН ДОКУМЕНТ “ОФИС СТАНДАРТИ”

Систематизиране на различните стандарти (графични и работни, добри практики, примерни чертежи-шаблони и др.) и оформяне в компилиран документ.

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА: РАЗРАБОТВАНЕ НА ARCHICAD ТЕМПЛЕЙТ ФАЙЛ

Въз основа на направеният анализ и изготвеното задания, ще разработим Вашият индивидуален фирмен ARCHICAD темплейт, който ще съдъръжа и Toolbox file – разработена и оптимизирана  библиотека от стандартизирани елементи, напр. елементи на обзавеждането, стени, прозорци, елементи на детайлите и др. (Toolbox file), споделяне в BIM server. Примерното съдържание на темплейта може да видите тук:

БЪЛГАРСКИ ARCHICAD ТЕМПЛЕЙТ

ЦЕНА:

Свържете се с нас тук и ще изготвим индивудална оферта, съобразена с големината на екипи и Вашите изисквания:

ЗАПИТВАНЕ

КОИ СМЕ НИЕ

Martin-bimdesigned

арх. МАРТИН СТОЯНОВ

архитект/BIM manager

Мартин е Архитект и BIM мениджър и координатор на клиенти от България, Исландия и Норвегия. През 2016г. основава BIM консултантско бюро BIMdesigned и единственият в България сертифициран GRAPHISOFT BIM MANAGER.

Мартин завършва специалност „Архитектура“ в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София, катедра „Сградостроителство“ през 2011г. под ръковдството на проф.арх. Жеко Тилев. От Март 2007г. до Юни 2016г. работи като архитект-проектант в архитектурно студио „АРХИД“, под ръковдството на арх.Димитър Динев. През 2014г. след спечелена стипендия на Японското правителство (Monbukagakusho) специализира BIM технологии в Osaka University, Япония под ръководството на проф. Нобуйоши Ябуки.

Ние от BIMdesigned се занимаваме с ARCHICAD и BIM повече от 10 години. Тъй като сме не само BIM експерти, но и практикуващи архитекти, ние съчетаваме уменията за архитектурен дизайн и уменията за ползване на BIM софтуер по най-ефективния начин, като сме помогнали на десетки чуждестранни и Български архитектурни студиа в обучнието и подобряванте на работния им процес. Ние сме запознати с конкретните проблеми на българската архитектурно-строителна дейност и имам конкретни решения за тях. BIMdesigned е единственият ARCHICAD trainer в България използващ разработени и сертифицирани от Graphisoft ARCHICAD курсове на обучение, арх.Мартин Стоянов е и единственият сертифициран BIM manager в България.

Провели сме успешни обучения и имплементация в десетки Български и чуждестранни практики, сред които са:

Студио „Танков Архитекти“

София

“Химкомплект Инжинеринг” АД

София

Студио studioarnhildurpalmadottir

Рейкявик, Исландия

Студио PKdM Arkitektar

Рейкявик, Исландия

“Цоневски ПК” ООД

Пловдив

studioCREATIVE

София

Студио „Шаренков Архитекти“

Бургас

Price Waterhouse Cooper

София

ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас тук