Фирмени и корпоративни обучения Внедряване на BIM в офис на клиента

archicad-logo-grey

Желаете ли да разширите възможностите пред Вас и Вашата компания?

BIMdesigned е единственият ARCHICAD trainer в България използващ разработени и сертифицирани от GRARHISOFT курсове на базата на TAILOR-MADE обучение, насочени към потребители на всички нива на способност , предлагайки по-съгласуван , последователен и качествен учебен опит.

Специализирано обучение на място във Вашият офис!

BIMdesigned и могат да Ви съдействат за развиване и подобряване на умения в сферата на Building Information Modelling (BIM)  и ArchiCAD на Вашия екип. Основна цел на нашите корпоративни обучения е да постигнем оптимална ефективност и максимално повишаване на квалификация , посредством професионалното отношение и персонизиран подход. Ние не разчитаме на готовите еднотипни и широко приложими решения, а създаваме индивидуална обучителна прогрма за всеки наш клиент. Съдържанието на всеки обучителен модул се пречупва през призмата на целевите зони за подобрение и се адаптира спрямо нуждите, очакванията и потребностите на обучителната група. Умението за работа с BIM софтуер е ключово предимство в сферата на Архитектурата и Строителството. Ако желаете да се възползвате от него ние ще Ви помогнем да дефинираме стратегията за бъдещето си развитие и да изграждане детайлен план за достигане на желаните от Вас цели.

Pasted Image #5

Постигането на максимална полезност и ефективност при провеждането на самото обучение се дължи на няколко важни елемента:

 • Всяка обучителна програма се изготвя индивидуално на базата на предаврителен анализ предварителното опознаване на организацията на работа и идентифициране на критичните точки. То е изцяло съобразено както с работното време така и със специфичните нужди и изисквания на всяка компания.

 • Интерактивно презентиране на подбраните теории, модели и техники с активното включване на участниците.

 • Съотношението Теория : Практика се дефинира заедно с клиента според предпочитанията и нуждите на компанията.

 • Проследяване на резултата и даване на допълнителни насоки и съвети за подобрения, след края на обучението – това според нас е найефективен начин за обратна връзка и фина настройка за максимално ефективни обучения

Какво точно можем да направим за Вас и Вашият бизнес

Първа стъпка

Среща и анализ

Ще опознаем Вас и екипът Ви, ще анализираме начинът Ви на работа, резултатите, добрите практики и ще идентифицираме местата, които имат нужда от подобрение. Ще обсъдим целите и визията Ви и ще поготвим целенасочено предложение за план за внедряване на BIM (BIM Implementaion Plan)

Втора стъпка

Дефинране на BIM протоколи и графични и работни стандарти на компанията

Създаване на Master Template File – По одобрена методология на Graphisfot ще подобрим вашите фирмени ARCHICAD Template файлове, а ако нямате, ще създадем такива, който ще включват, но няма да се ограничават до :

 • настройки на Layers

 • настройки на Pen Sets

 • настройки на Views

 • настройки на Layouts

 • настройки на Model Views

 • настройки на Graphic Overrides

 • настройки на Schedules

 • настройки на Publisher Sets

Работни стандарти

Toolbox file и Документ „Стандарти за работа

Toolbox file – разработка и оптимизиране на библиотека от стандартизирани елементи, напр. елементи на обзавеждането, стени, прозорци, елементи на детайлите и др. (Toolbox file), споделяне в BIM server.

Документ „Стандарти за работа“ систематизиране на различните стандарти (графични и работни, добри практики, примерни чертежи-шаблони и др.) и оформяне в компилиран документ.

Внедряване на BIM Server и Teamwork

Освен обучението на персонал са необходими и допълнителни услуги свързани с колективната и свързана работа на екипа. Това включва инсталацията и настройката на т.н. BIM server на отделна машина, който осигурява свързаната и едновременна работа на всички колеги от екипа. Добре е поне двама колеги от екипа да бъдат обучени да инсталират и настройват BIM server, както и ArchiCAD на отделните машини, при евентуално възникване на проблеми.

Трета стъпка

Регулярни срещи и поддръжка

Практическа помощ и поддръжка след приключване на обучението – посещение на място, групови срещи с екипа, индивидуална асистенция, обновяване на Archicad при всяка нова версия, обсъждане на новости и обновяване на Master Template File.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ЗА ВЪПРОСИ И КОНСУЛТАЦИИ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Имате въпрос? Ще се радваме да го обсъдим с вас. Изпратети ни съобщение и ще се свържем с вас в най-кратък срок!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС