3 ЛЕСНИ НАЧИНА ЗА АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ НА ЧЕРТЕЖ СИТУАЦИЯ В АРХИКАД ЗА НУЛА ВРЕМЕ!

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА

Изготвянето на чертеж за ситуация/генплан е област в ARCHICAD, в която ние като архитекти и проектанти трябва да обърнем специално внимание, тъй като изискванията за изработването на този вид чертежи са различни в зависимост от тяхното предназначение, както и от стандартите на компанията. Всичко това, разбира се свързано с различни работни процеси в ARCHICAD.
Ситуацията обикновено изисква показване на плана на приземния етаж или плана на покрива в контекста на заобикалящата среда и прилежащият терен. Понякога има изискване (свързано с проекта или дори вътрешно в рамките на практиката) за показване на контекст около всички етажни планове.
Данните за прилежащият терен обикновено се доставят на архитекти от геодезисти в 2D (DWG, DXF, PLN) или 3D (E57,XYZ, PLN, GSM, SKP, 3DS) формати. Те трябва да бъдат преведени и внесени в ARCHICAD за по-нататъшно развитие. Разликата между план на обекта, който включва план на партера и план, който включва плана на етажа е показан по-долу.

Но как да направим тези чертежи автмоатично (auto-rebuild) в ARCHICAD, без да има нужда да ги „експлодираме“ на отделен Worksheet?

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ОФИЦИАЛНАТА ARCHICAD FACEBOOK ГРУПА

СИТУАЦИЯ С ПОКАЗВАНЕ НА ПЛАН НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ

Този работен процес е най-опростен – просто съдайте ново View на първият етаж, където обикновено се намира информацията за контекста на заобикалящата среда и прилежащият терен (в 2D или 3D), задайте съответните настройки за мащаб, layer combination, pen set, GO, MVO и т.н. и директно го сложете на layout за разпечатване.

СИТАУЦИЯ С ПЛАН НА ПОКРИВА

Този работен процес е малко по-сложен, тъй като изисква от потребителя да постави припокриващи се DRAWINGS върху LAYOUT. Две отделни VIEWS, едно от плана на първия етаж и едно от плана на покрива, трябвада бъдат запазени със съответните им настройки. И двата изгледа трябва да бъдат поставени с едни и същи настройки на VIEW, но изгледът на плана на покрива трябва да бъде подрязан и съответно поставен върху плана на приземният етаж директно в LAYOUT. Както и по-горе, работният процес е същият независимо дали информацията за прилежащият терен е в 2D или 3D.

СИТУАЦИЯ ОТ 3D ДОКУМЕНТ

Използването на 3D документ е добро решение, ако разполагате с 3D модел на на заобикалящата среда и прилежащият терен. Основното предимство, в сравнение с предишните методи, които използват VIEWS на етажен план (floorplan), е, че 3D документът е проектиран изглед и като такъв е способeн да показва хвърлени сенки.

За да създадем 3D документ от floorplan, трябва да зададем „Create 3D document from floorplan“опцията, която се показва, когато дадем десен клик върху менюто “3D documents” в Project map. След като сме създали 3D документ, независимо дали от план на приземен етаж или от план на покрив, по подобен на миналите методи начин, запазваме VIEW с определени настройки и го слагаме в LAYOUT.

Има и друга опция, която е свързана с 3D документа и припокриващите се DRAWINGS  – комбинацията от VIEW на етаж с VIEW на горен аксонометричен изглед или 3D документ, т.е. създаваме отделни VIEWS само за сградата (приземен етаж или план покрив) и ги комбинираме с 3D DOCUMENT VIEW а прилежащият терен директно в LAYOUT.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ОФИЦИАЛНАТА ARCHICAD FACEBOOK ГРУПА