Как управляваме и планираме всеки проект, независимо от големината

01 MIDP (Master Information Delivery Plan)

Започваме управлението на BIM проект с разработване на План за Управление на проектната информация или MIDP (Master Information Delivery Plan), за да организираме и по-късно да управляваме предоставянето на информация по време на жизнения цикъл на проекта. Този метод е много ефективен за предварително планиране на работния процес.

По същество MIDP е съпоставяне на индивидуалните планове за предоставяне на информация , изготвени от други членове на екипа, и включва подробности за това кога трябва да бъде изготвена информация за проекта, кой е отговорен за изготвянето на информацията, какви протоколи и процедури за всеки етап трябва да се следват. Информационните материали, които могат да бъдат изброени в MIDP, включват (но не се ограничават до):

  • BIM Модели

  • Чертежи и визулизации

  • Спецификации

  • Спесификации на оборудването

  • Таблици с данни за помещенията

Ние я използваме MIDP, за да поставим в основния план за проекта анализите на проекти, времевия график и други необходими електронни таблици. След това тази информация се предоставя на клиента за понататъшна разбивка и планиране в съответствие с график, план за проектиране и т.н.

planning3
dfos

02 Управление на BIM проект през dRofus (или Procore) база данни

Въпреки че е възможно да се извлече информация от BIM модела под формата на Excel таблици без външни приложения, при големите проекти може да се наложи координиране на потока на информация между изпълнителя и проектанти по по-ефективен начин. Това може да стане чрез софтуер за бази данни като dRofus, която е инструмент за сътрудничество с BIM, който предоставя на всички заинтересовани страни обширна поддръжка на работния процес и достъп до информация за проекта през целия жизнен цикъл на сградата. Моделните данни от всяка дисциплина се събират заедно с данни за планиране, негеометрични данни и документи в централизирана база данни, достъпна за всички заинтересовани страни на проекта чрез инсталирана апликация dRofus клиент за настолни компютри или онлайн чрез dRofus Web.

Обикновено заинтересованите страни произвеждат данни, използвайки различни софтуерни програми, които имат различни схеми за информация, с различни типове файлове, разпределени в множество сървъри, разположени в множество различни места – и често тези данни не могат да се използват повторно от други.

Ето защо dRofus се превърща в основен инструмент за проекти използващи BIM – консолидира несъответстващи набори от данни и ги превръща в информация, достъпна за всички заинтересовани страни по проекта.

Важно е да се отбележи, че чрез dRofus е възможно да се осъществи активна връзка с BIM модела, така че ако информацията в dRofus се промени, тя автоматично се променя в модела. За пълния жизнен цикъл на сградата това може да бъде полезно “ръководство” за собственика когато има нужда да добави информация в базата данни dRofus, например за конкретни елементи, които се нуждаят от поддръжка или при изтичане на определени гаранции. Възможно е също да следите използването на материалите, доставчиците и т.н.

03 Координация и тестване на цялостния дизайн.

За Координация и тестване на цялостния дизайн използваме общия глобален BIM език за всички дизайнери – IFC файл форматът. Всички дизайнери могат да експортират модел и данни чрез IFC, независимо от това какви софтуерни приложения използват, за да работят по своя BIM модел. IFC позволява безпроблемно споделяне и обмен на модели на сгради с всички видове приложения, свързани с проектирането на сгради, строителството и управлението. Тъй като информацията за BIM се запазва по време на трансфера без загуба на данни, IFC получава признание в световен мащаб като стандарт за BIM обмен на данни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ЗА ВЪПРОСИ И КОНСУЛТАЦИИ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Имате въпрос? Ще се радваме да го обсъдим с вас. Изпратети ни съобщение и ще се свържем с вас в най-кратък срок!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС