КАКВО Е BIM и как го използваме?

banner-open_bim

Дигиталното моделиране на сгради или Building Information Modelling (BIM) е подход за проектиране, който комбинира традиционното компютърно проектиране (CAD) с 3D моделиране. BIM софтуерът интегрира визуална информация с данни за спецификациите, материалите, функционалността и поддръжката, за да осигури на всички участници в проекта единна представа за проекта и всички негови компоненти.

В своята същност BIM разчита на 3D CAD модели, но добавя метаданни към файловете по стандартизиран начин. Допълнителната информация, предоставена от метаданните, може да помогне за планирането и бюджетирането, както и за работния процес на проекта. Ако моделът се синхронизира с реалната строителна площадка, визуализациите на BIM предоставят точна представа за напредъка на проекта, като гарантират, че всички промени са съвместими с оригиналния дизайн.

Защо използваме BIM във всички наши проекти – независимо от размера им

 • Изплзваме го като полезен инструмент в концептуалния дизайн.
  Чрез използването на BIM можем бързо да тестваме скици и да анализираме елементи от дизайна, включително форма на сградата, устойчивост, клиентски изисквания, законосъобразност, бюджет, анализи и симулации.

 • Той ни помага да следим информацията, която можем да извадим като проектна документация.
  Още от самото начало ние организираме всички наши модели като интелигентни компоненти с всички необходими данни за извличане на информация от типичен строителен проект. Успоредно с това ние правим пълен набор от проектни документи в интегрирана база данни, с връзка към компонентите в модела. По този начин получаваме самокоординация на информация в реално време, като например измервания на площ, спесификация на прозорци и изваждане на количества за материали и оборудване, които могат да бъдат извадени като Excel Spreadsheet таблица.

Как могат да се възползват от BIM изпълнителите и инвеститорите?

 • Спестете значително време и разходи. Получете превъзходно качество и по-добре координирана работа на място.
  BIM използва 3D модели за улавяне, проучване и поддържане на съгласувани и координирани данни за планиране, проектиране, конструиране и експлоатация, което води до по-малко проблеми по време на строителството от недостатъчно документация или координация.

 • Получете надеждни и точни прогнози за разходите, свързани с линейният график.
  Чрез използване на информационен модел на сграда вместо 2d чертежи, сметките, спесификациите и оразмеряванията могат да бъдат генерирани директно от основния модел,следователно информацията винаги е в съответствие с проекта. А когато е направена промяна в дизайна, промяната автоматично се отразява в цялата свързана строителна документация и графици, както и във всички сметки и спесификации. Тази дигитална информация, съхранявана в информационния модел на сградата, може да се използва за получаване на точни и надеждни оценки на разходите и може да помогне на собствениците да предоставят важна обратна информация по-рано в проекта, когато решенията ще имат найголямо въздействие.

 • Връзка в реално време между графика и BIM модела.
  Чрез tag-ване на специфичните компоненти и елементи в BIM модела е възможно да се групират и свържат към графика на проекта, както и чрез плъзгане на времевата линия на проекта е възможно компонентите „да се осветят“ според процеса. Това може да бъде много полезно за планирането и координирането на дизайна на всички проектанти.

Как управляваме всеки BIM проект – вижте тук
Какви софтуерни платформи използваме – вижте тук
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ЗА ВЪПРОСИ И КОНСУЛТАЦИИ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Имате въпрос? Ще се радваме да го обсъдим с вас. Изпратети ни съобщение и ще се свържем с вас в най-кратък срок!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС